Over mr. J.H. Sligchers

Na 20 jaar Belastingdienst, belastingadvies- en opleidingspraktijk voert mr. Sligchers sinds 2001 zijn eigen praktijk uit, gespecialiseerd in het fiscale proces- en strafrecht.

Informatie

Mr. Sligchers houdt zich bezig met het voeren van fiscale procedures en het verlenen van bijstand in fiscale straf- en invorderingszaken. Vanuit dat laatste vakgebied heeft hij zich verder verdiept in het civiele procesrecht, ook omdat veel procedures tegen de Ontvanger van de Belastingdienst in het civiele recht gevoerd worden.

De laatste jaren wordt hij regelmatig door strafrechtadvocaten bij strafzaken betrokken, waarbij ook fiscale aspecten een rol spelen, bijvoorbeeld bij drugs- en economische delicten. Ook staat hij cliënten veelvuldig bij bij de toepassing van de inkeerregeling en begeleidt hij cliënten bij boekenonderzoeken door de Belastingdienst.

Opleidingen

 • Controleursopleiding Belastingdienst
 • Fiscaal Recht (Leiden en Tilburg)
 • Aantekening Advocatuur (Tilburg)
 • Beroepsvaardigheden (RB)
 • Opleidingskunde (FCE)
 • Leergang burgerlijk procesrecht (AvdR)
 • Leergang contractenrecht (AvdR)
 • Opleiding Financiële Planning (RB)

Lid van

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Commissie Invordering NVAB

Registratie als bedoeld in artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Mr. J.H. Sligchers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebied geregistreerd: Belastingrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Stichting Derdengeldrekening

Advocatenkantoor mr. Sligchers beschikt niet over een derdengeldrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen en beheren.